Ιερά Σύνοδος

Ιερά Σύνοδος Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας Ελλάδος Πατρώου Εορτολογίου

Η Ιερά Μητρόπολις Αυλώνος & Βοιωτίας, ιδρύθηκε επισήμως το έτος 2003, υπό του Μητροπολίτου Αυλώνος & Βοιωτίας κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ, πρώτου Ιεράρχου της νεοσυσταθείσης και νεοπαγείσης -τότε- Ιεράς Μητροπόλεως Αυλώνος & Βοιωτίας. Η Μητρόπολις, απετέλεσε τον πυρήνα και εξακολουθεί να αποτελή το κέντρο συντονισμού και αποφάσεων της Ιεράς Μητροπολιτικής Συνόδου Γ.Ο.Χ. της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (καθόσον, άπαντες οι Ιεράρχαι της, στελεχώνουν και απαρτίζουν την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας).
Σκοπός της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και των θεσμικών οργάνων της (Ιεράς Μητροπολιτικής Συνόδου και Ιεράς Μητροπόλεως Αυλώνος & Βοιωτίας) είναι:

  1. Η διάδοσις της Γνησίας Ορθοδόξου Πίστεως, όπως αυτή εκπηγάζει από την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν του Χριστού Εκκλησίαν και όπως αυτή οριοθετήθηκε υπό των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων και των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων. Πέραν τούτων των Κανονικώς Παραδεδομένων, ουδέν άλλο αναγνωρίζουμε ως στοιχείο της Πίστεώς μας, ούτε και κηρύττουμε, ούτε και αποδεχόμεθα.
  2. Η προβολή του Λατρευτικού Μεγαλείου της Εκκλησίας μας μέσα από την μακραίωνα Λειτουργική Παράδοση, που έχει σαν κέντρο της το Μυστήριο των Μυστηρίων, την Θείαν Ευχαριστίαν.
  3. Η διακήρυξις, δια του σιωπηρού προσωπικού βιώματος, των Μοναχικών ιδεωδών, όπως αυτά επί αιώνες εφαρμόστηκαν στα μεγάλα Μοναστικά Κέντρα και δη το Άγιον Όρος και συνεχίζουν να εφαρμόζονται απαράλλακτα στα δικά μας Μοναστήρια.
  4. Το προφητικό κήρυγμα της Μετανοίας προς τους εκτός Γνησίας Ορθοδόξου Πίστεως (άρα και εκτός Εκκλησίας) ευρισκομένους αδελφούς, ως και η επιδίωξις του ατομικού εξαγιασμου, μέσω του ανελλιπούς Μυστηριακού Βίου, δια τα συνειδητά μέλη της Μιας Εκκλησίας και της Μιας Πίστεως.
  5. Το σθεναρό ομολογιακό παρόν έναντι των ανόμων μεθοδεύσεων των Αντιχρίστων δυνάμεων του Σκότους, που σκοπούν εις το “…πλανηθήναι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς…”, χρησιμοποιώντας κυρίως τα τεχνολογικά σύγχρονα μέσα, στα πλαίσια της Παγκοσμιοποιήσεως – με την συνδρομή της Παναιρετικής Κινήσεως του αντιΘέου Οικουμενισμού και των λοιπών Νεο-Εποχιτικών εσμών και συνοθυλευμάτων.
  6. Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ήτοι των τοπικών Συνόδων, εις τας οποίας ένεκεν ιδιαζόντων Διοικητικών συνθηκών, έχει μερισθεί η Εκκλησία των ΓΟΧ Ελλάδος, ης πολυποθήτου και Χριστοποθήτου Ενώσεως, γένοιτο πάντας ημάς αξιωθήναι, ΑΜΗΝ!

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο Πρόεδρος:
Ο Μητροπολίτης Αυλώνος και της Βοιωτίας κ.κ. Άγγελος

Μέλη:
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Εκουαδόρ και Λατινικής Αμερικής κ. Χρυσόστομος
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Τυφλίδος και Γεωργίας κ. Χριστόφορος
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Σοχούμι και Αμπχαζίας κ. Ιωάθαμ
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Βραζιλίας κ. Κύριλλος
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Μοραβίας κ. Γαβριήλ
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Ζάγκρεμπ και Κροατίας κ. Ανδρέας
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Μυρέων κ. Μωυσής
Ο Σεβασμιώτατος Επαρχειακός Επίσκοπος Πενταπόλεως κ. Κύριλλος
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Παφλαγονίας κ. Σεραφείμ
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Ευχαίτων κ. Πορφύριος
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Παμφυλίας κ. Γαβριήλ
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Βιθυνίας κ. Χερουβείμ
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Μαρτυρουπόλεως κ. Σεραφείμ
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Δεκαπόλεως κ. Αβακούμ
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Πελαγονίας κ. Αβραάμ
Ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Μοναστηρίου κ. Παντελεήμων.